PROTEINLEG

Desenvolvemento de proteínas alimentarias de alta calidade mediante produción e procesamento sustentable de
cultivos de legumes

O proxecto

PROTEINLEG é un Grupo Operativo de carácter supra-autonómico que ten como principal obxectivo desenvolver novas fontes de alimentos ricos en proteínas vexetais innovadoras, rendibles e eficientes no uso dos recursos a partir de legumes de gran.

Co desenvolvemento destas novas fontes de alimentos, PROTEINLEG pretende achegar unha solución innovadora á situación da proteína vexetal a nivel nacional e europeo, cun déficit na balanza comercial do 70% e unha gran dependencia do sector gandeiro á soia como única fonte de proteína vexetal para a elaboración de pensos compostos.

PROTEINLEG aposta pola recuperación de variedades tradicionais de legumes para, a través dun cultivo sostible e innovador, empregalas como materia prima para desenvolver novos alimentos ricos en proteínas vexetais que sexan saudables, saborosos e atractivos, tanto para alimentación humana como animal.

Desta maneira, o proxecto persegue un triplo obxectivo:

  • 1. Asegurar unha produción suficiente e sostible de leguminosas e proteínas vexetais, proporcionando
    alternativas á soia e ás importacións.
  • 2. Mellorar a calidade e cantidade das proteínas en legumes mediante un enfoque multidisciplinario.
  • 3. Mellorar a aceptación do consumidor polas proteínas vexetais a través de novos produtos saborosos, saudables
    e atractivos.

O proxecto desenvólvese en catro planos de traballo:

• Agrobiodiversidade. O obxectivo desta primeira etapa é a selección das variedades tradicionais de legumes con maior potencial. Para iso, realizaranse ensaios agronómicos en micro-parcelas e en extensivo, baixo diferentes condicións ambientais e de tensións, avaliando o rendemento das sementes, a cantidade e calidade das proteínas e os niveis de antinutrientes.

• Sustentabilidade. Realizaranse estudos para a mellora da produtividade das variedades seleccionadas en terras agrícolas menos fértiles e baixo condicións de tensión abiótica e biótica, aplicando enfoques de mellora sostibles.

• Formulación. En liña coa tendencia actual cara a alimentos naturais, innovadores, sostibles e de calidade, empregaranse as variedades de legumes previamente seleccionadas para desenvolver alimentos ricos en proteína vexetal, tanto para alimentación humana como animal (alternativas á carne e a soia). Avaliaranse os compoñentes nutritivos das devanditas variedades e obteranse produtos cunha ampla aceptación e boas características nutricionais.

• Validación. Por último, validaranse a nivel produtivo e industrial as novas fontes de proteínas e os novos produtos (pensos e alimentos) desenvolvidos a partir delas. Os alimentos para consumo humano serán avaliados en canto a calidade sensorial e nutricional, ademais de ensaios de vida útil. Pola súa banda, os pensos avaliaranse en gando porcino e aviario, comparando os resultados obtidos en canto a benestar animal e calidade da carne cun grupo control alimentado con penso a base de soia.

Os Grupos Operativos

Os Grupos Operativos, actores principais da implementación da AEI-Agri (Asociación Europea de Innovación en agricultura produtiva e sostible), son unha das ferramentas clave na execución do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 para impulsar a innovación no sector agroalimentario e forestal dentro do ámbito europeo. Trátase da agrupación de axentes de diferente perfil con intereses comúns, tales como agricultores, gandeiros, empresas, centros de investigación ou de formación e divulgación, que se asocian para poñer en marcha un proxecto de innovación co obxecto de dar unha resposta conxunta e multisectorial a un problema ou necesidade.

Para máis información acerca dos grupos operativos:

• Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

• Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020: http://www.redruralnacional.es/desarrollo-rural/programas-de-desarrollo-rural

Orzamento

PROTEINLEG é un proxecto de innovación cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada da aplicación das devanditas axudas. Orzamento total: 556.947,36 €. Subvención total: 552.147,36 €.

Socios

Para levar a cabo esta iniciativa, PROTEINLEG está formado por un equipo multidisciplinar de carácter supra-autonómico (Galicia, A Rioxa, Andalucía e Madrid) que conta cun total de 14 participantes entre membros solicitantes, subcontratados e colaboradores:

• Membros solicitantes:

◦ Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA) (representante do GO).

◦ Ramiro Arnedo, S.A.

◦ Almacenes Gamallo, S.L.

◦ MIMIC SeaFood, S.L.U.

◦ Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC).

◦ Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC).

• Membros subcontratados:

◦ Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).

◦ ProSeeds Hybrid S.L.U.

◦ Universidad Complutense de Madrid (UCM, Unidad de Genómica).

• Membros colaboradores:

◦ Asociación INVEGEN-BIOVEGEN.

◦ Asociación Española de Leguminosas (AEL).

◦ Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA).

◦ Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (ADEGAL).

◦ Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta (ASOPORCEL).

Web e Redes Sociais

Máis información sobre PROTEINLEG na web e RRSS do proxecto:

www.proteinleg.es

 

Responsable deste contido: Grupo Operativo PROTEINLEG.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies